Portalen er verktøyet som gjør styrearbeidet enklere

Portalen er styrets viktigste verktøy for å holde oversikt og kontroll over boligselskapet daglige drift.

Hvorfor velge Portalen?

Få et godt, raskt og forståelig overblikk over boligselskapets økonomiske og administrative status.

Kontroll og perspektiv

Få oversikt over styrets prosesser og oppgaver.

God kommunikasjon

Full oversikt over digital kommunikasjon på meldinger, e-post eller SMS

Lettere håndtering

Portalen forenkler håndteringen av styrearbeidet og holdes oppdatert med notifikasjoner og varsler!

Få kontroll på selskapets økonomi

Økonomi består av flere menypunkt som bidrar til å effektivisere arbeidet knyttet til økonomi og gi styret en god oversikt over boligselskapets økonomiske situasjon.

Hvem hadde trodd at styrearbeid kunne være morsomt?

Som medlem av styret har man mange oppgaver som må gjøres i løpet av et år. I Portalen er menypunktene lagt opp til å gjøre arbeidet både morsomt, enkelt og oversiktlig.

Selskapet

Ivareta boligselskapets ansvar med full oversikt over beboere, administrasjon av nøkler og andre praktiske sider ved driften. Få fullt innsyn i forsikring og eventuelle skadesaker

Hold kontakt med dine beboere

Kommunikasjon med beboere og andre samarbeidspartnere er en stor og tidvis krevende del av jobben til styret. Med funksjonene som er tilgjengelig under kommunikasjon, får styret flere verktøy å benytte til elektronisk kommunikasjon. Engasjerte og oppdaterte beboere gir et godt nabolag!

Tett kontakt med boligbyggelaget

Hold deg oppdatert på nyheter fra boligbyggelaget, ta et kurs på styreskolen eller se temaer som diskuteres i juspraten med boligeksperten. Informasjonen som legges ut under boligbyggelaget, er ikke bare nyheter men en gyllen mulighet for å lære mer og finne løsninger på eventuelle utfordringer boligselskapet måtte ha.

Alle funksjoner

Økonomi

Økonomisk oversikt
Økonomisk barometer
Disponible midler og kontantstrøm
Bankkontoer og innskudd
Forventede innbetalinger
Ubetalte faktura
Oversikt over lån
Diagram for resultat og driftskostnader
Fakturagodkjenning
Attestering og godkjenning
Skriv kommentar til godkjenning
Fakturaarkiv
Historiske godkjenninger
Lån
Lånedetaljer og formål
Nedbetalingsplan
Renteutvikling
Budsjett
Behandle og godkjenne
Se tidligere års budsjett
Budsjettrapport
Legg til/fjern budsjettposter
Balansere budsjettet for justering av felleskostnader
Regnskapsrapporter
Generer og last ned økonomirapporter
Utlegg
Opprett utlegg
Godkjenne/avvise utlegg
Direkte overføring til BBL for utbetaling ved godkjenning
Ordreregistrering
Opprett ordre med gitte varer som skal faktureres eier/leietaker
Godtgjørelser
Styregodtgjørelse - Følger styreåret, henter vedtatt honorar fra signert protokoll
Andre godtgjørelser - Utbetalinger til beboere

Styrearbeid

Oversikt
Oversikt over kommende styremøter
Utlisting av felles og egne oppgaver
Styremøter
Opprett og kall inn til møte
Avhold møte
Opprett og behandle saker
Skrive protokoll
Oversikt over historiske møter og behandlede saker
Arkiv for signerte styreprotokoller
Oppgaver
Se og behandle mottatte søknader om utleie
Historikk over tidligere søknader
Automatisk registrering ved godkjenning
Se og behandle søknader om nye eiere
Oversikt over alle nye eiere for de uten godkjenning
Utestående oppgaver tilhørende andre menypunkt i Portalen
Fremdriftsplan
Oversikt over prosesser i samhandling med forretningsfører
Utfør styrets oppgaver til rett tid
Årsmøter
Book møtetidspunkt
Skriv årsmelding, innkalling og protokoll
Håndtere innmeldte saker til generalforsamling fra eiere i Min side
Følg med på digitale møter
Historiske møter
Fremmøteliste
Opprett og lagre egne lister
Registrer oppmøte/fullmakter
Automatisk utregning av stemmebrøk
Årshjul
Opprett årshjul med faste og variable oppgaver
Del oppgaver i årshjulet med beboere på Min side
Se oppgaver boligbyggelaget deler med dere
Signeringer
Hva skal signeres
Hvem har signert
Last ned og les dokumentet
Avtaler
Nøkkelinformasjon om avtaler
Last ned den enkelte signerte avtale
Dokumenter
Delt av forretningsfører
Styrets egne arkiv
Del dokumenter med forretningsfører

Selskapet

Vårt selskap
Oversikt over eiere
Spesifiserte felleskostnader pr boenhet
Målere og annet (objekter)
Eksport av boenheter og eiere
Notatfelt pr boenhet
Bolig
Oversikt over eiere
Spesifiserte felleskostnader pr boenhet
Målere og annet (objekter)
Eksport av boenheter og eiere
Notatfelt pr boenhet
Selskapsinformasjon
Juridisk informasjon
Oversikt over bygningsmasse
Tomteinformasjon
Digitale nøkler
Gi og fjern tilganger
Enkel administrasjon av dørinformasjon
Forsikring
Oversikt over forsikringsavtaler med vilkår
Innsyn i skadesaker og progresjon i saksbehandling
Digitalt skjema for å melde skade til forsikringsselskapet
Styre og komiteer
Oversikt over alle aktive utvalg
Notater for ansvarsområder pr. person
Rapporter
Generer og last ned rapporter
Personvernerklæring
Skriv, endre og publiser egen personvernerklæring
Booking
Opprettelse av lokaler og utstyr
Oversikt over kommende og historiske bookinger
Mulighet for å behandle forespørsler

Kommunikasjon

Meldinger
Sende og motta
En-til-en dialog mellom styret og beboer
Tildel melding til ansvarlig
Arkivering av avsluttede meldingstråder
E-post
Sende og motta
Behandle
Tilknytt sak
Kategorisere med etikett
Tildel e-post til ansvarlig
SMS
Sende SMS
Behandle
Tilknytt sak
Kategorisere med etikett
Oppslag
Opprett oppslag på Min side
Kalenderhendelse
Vedlegg
Forhåndsvisning
Historikk over tidligere oppslag
Kontakter
Registrere selskapets kontakter et sted
Se kontaktinfo som boligbyggelaget har delt med styret
Portalbrukere
Oversikt over alle aktive brukere i boligselskapet
Innstillinger
Administrasjon av etiketter
Tilkobling av e-postkonto
E-postsignatur

Boligbyggelaget

Nyheter
Motta og les nyheter fra boligbyggelaget
Last ned vedlegg
Følg lenker til angitt nettadresse
Styreskolen
Kurs for styremedlemmer
Borettslaget
Styreskolen
Jusprat med boligeksperten
Boligbyggelagets kurs
Boligbyggelagets egne kurs for styremedlemmer
Veiledninger
Nyttige veiledninger for styrearbeidet utarbeidet av boligbyggelaget
Tjenester
Se tilgjengeliggjorte tjenester fra boligbyggelaget
Mulighet for å bestille, be om tilbud eller be om å bli kontaktet
Oversikt over tidligere bestillinger med status
Tjenester koblet mot aktiv avtale vises ikke