Portalen er verktøyet som gjør styrearbeidet enklere

Portalen er styrets viktigste verktøy for å holde oversikt og kontroll over boligselskapet daglige drift.

Hvorfor velge Portalen?

Få et godt, raskt og forståelig overblikk over boligselskapets status.

Kontroll og perspektiv

Få oversikt over styrets prosesser og oppgaver.

God kommunikasjon

Full oversikt over digital kommunikasjon

Lettere håndtering

Portalen forenkler håndteringen av styrearbeidet

Få kontroll på selskapets økonomi

Økonomi består av flere menypunkt som bidrar til å effektivisere arbeidet knyttet til økonomi og gi styret en god oversikt over boligselskapets økonomiske situasjon.

Hvem hadde trodd at styrearbeid kunne være morsomt?

Som medlem av styret har man mange oppgaver som må gjøres i løpet av et år. I Portalen er menypunktene lagt opp til å gjøre arbeidet både morsomt, enkelt og oversiktlig.

Selskapet

Ivareta boligselskapets ansvar med full oversikt over beboere, administrasjon av nøkler og andre praktiske sider ved driften. Få fullt innsyn i forsikring og eventuelle skadesaker

Hold kontakt med dine beboere

Kommunikasjon med beboere og andre samarbeidspartnere er en stor og tidvis krevende del av jobben til styret. Med funksjonene som er tilgjengelig under kommunikasjon, får styret flere verktøy å benytte til elektronisk kommunikasjon. Engasjerte og oppdaterte beboere gir et godt nabolag!

Tett kontakt med boligbyggelaget

Hold deg oppdatert på nyheter fra boligbyggelaget, ta et kurs på styreskolen eller se temaer som diskuteres i juspraten med boligeksperten. Informasjonen som legges ut under boligbyggelaget, er ikke bare nyheter men en gyllen mulighet for å lære mer og finne løsninger på eventuelle utfordringer boligselskapet måtte ha.

Alle funksjoner

bbld logo

Kom i gang med Portalen nå!